T A L K I N

ALLE TOLKEN OP TALKIN ZIJN BEËDIGD -  Je hoeft geen lid te zijn van Lextra Lingua vzw om je in te schrijven bij TALKIN!

INFORMATIEVERGADERING NATIONAAL REGISTER

INSCHRIJVEN VERPLICHT -  VOOR 31/10/2019 (info@lextra-lingua.be)
STUUR UW VRAGEN -  VOOR 25/10/2019 (info@lextra-lingua.be) 
FOD Justitie, Waterloolaan 115 1000 Brussel
6/11/2019 - 16-18 uur
IEDEREEN WELKOM