Doel van het internetplatform TALKIN

POUR LES INTERPRÉTES JURÉS

Met dit internetplatform kunnen beëdigd tolken hun beschikbaarheden kenbaar maken aan diensten die gebruik maken van beëdigd tolken (Justitie, politie…). M.a.w. het internetplatform helpt de beëdigd tolken om hun tijd te organiseren en aan te geven wanneer ze al dan niet kunnen werken. De beëdigd tolken geven in het internetplatform de volgende gegevens aan:

 • qui ils sont (langues, lieu de domicile…) et

 • quand ils sont disponibles.

.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

POUR LA POLICE/JUSTICE

De diensten die een beëdigd tolk zoeken, kunnen via het internetplatform TALKIN een beëdigd tolk zoeken/vinden aan de hand van zoekopdrachten waarin de volgende gegevens over de (beschikbare) beëdigd tolken verschijnen: beschikbaarheid, taal en locatie.

KENMERKEN VAN HET INTERPLATFORM TALKIN

Het internetplatform is beschikbaar in twee talen (Nederlands en Frans).

Elk beëdigd tolk die in het nationaal register van beëdigd vertalers/tolken ingeschreven is, kan van het internetplatform TALKIN gebruik maken, op voorwaarde dat hij een aanvaardingsprocedure doorloopt.*
De beëdigd tolk maakt zijn profiel (grotendeels) zelf aan: telefoonnummer, beschikbaarheid, commentaar…* 
Certaines données du profil de l'interprète assermentée sont cependant fixes.
De beëdigd tolk aanvaardt dat zijn beschikbaarheden zichtbaar kunnen zijn voor de 'afnemer' (politie, Justitie).
Het volledige overzicht van de beschikbaarheden is echter zichtbaar voor de beëdigd tolk zelf die de beschikbaarheden ingevoerd heeft.
Het internetplatform TALKIN maakt geen gebruik van de gegevens van de beëdigd tolk die een profiel op TALKIN heeft aangemaakt, behalve voor het beheer in strikte zin van het internetplatform. 
De beëdigd tolk is volledig verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn beschikbaarheden. 
De privacy van de beëdigd tolken wordt beschermd.
Alle gegevens in TAKIN zijn beveiligd. 

Le «client» (police, Justice ...) ne dispose que de la fonction de recherche et ne peut modifier les données du profil de l'interprète/traducteur juré.
La vie privée de l’interprète/traducteur juré est protégée : son adresse n’est pas publiée, uniquement son code postal. 
Het adres van de beëdigd tolk verschijnt niet in de zoekopdrachten, enkel de afstand tussen de postcode van de woonplaats van de tolk en de postcode van de plaats waar de tolk zijn opdracht moet uitvoeren.

* De administrator van het internetplatform TALKIN controleert bij de FOD Justitie, directie ROJ of de tolk beëdigd is voor de talen die hij in zijn profiel heeft aangegeven. 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Gebruiksvoorwaarden van het internetplatform TALKIN

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van het internetplatform TALKIN. Door het installeren van het internetplatform TALKIN gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de erin vervatte privacy policy. Het internetplatform TALKIN wordt uitgegeven door de vzw Lextra Lingua (maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven).

 

Propriété intellectuelle 

De vzw Lextra Lingua verleent de gebruikers hierbij een niet-exclusieve en herroepbare licentie om het internetplatform TALKIN te gebruiken voor hun persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten op het internetplatform TALKIN en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen en databanken, zijn en blijven de eigendom van de vzw Lextra Lingua. De gebruiker mag het internetplatform TALKIN niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen.

 

De gebruiker van het internetplatform TALKIN die op het internetplatform TALKIN een profiel aanmaakt, verbindt er zich toe enkel getrouwe gegevens in te brengen, gegevens die overeenkomen met de situatie van die gebruiker op dat ogenblik. De gebruiker van het internetplatform TALKIN die op het internetplatform TALKIN een profiel aanmaakt, voert daarbij een aantal gegevens in die ook in het nationale register voor vertalers/tolken voorkomen; de gebruiker verbindt er zich toe dat die vermelde gegevens altijd overeenkomen met de overeenkomstige gegevens in het nationale register voor vertalers/tolken.

Registre national des traducteurs / interprètes (Loi du 10 avril 2014 - Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés)

 

Wijziging van  het internetplatform TALKIN  en de gebruiksvoorwaarden en beëindiging van de gebruiksrechten op  het internetplatform TALKIN 

De vzw Lextra Lingua kan op elk ogenblik nieuwe versies van het internetplatform TALKIN uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. De vzw Lextra Lingua kan deze gebruiksvoorwaarden veranderen mits een eenvoudige kennisgeving. Indien de gebruiker niet instemt met de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt het gebruiksrecht van de gebruiker op Talkin en dient de gebruiker het gebruik van het internetplatform TALKIN te staken. De vzw Lextra Lingua kan het gebruiksrecht van de gebruiker van het internetplatform TALKIN op elk moment beëindigen met een eenvoudige kennisgeving. In dat geval wordt de licentie beëindigd en moet de gebruiker elk gebruik van het internetplatform TALKIN staken.

 

Vie privée 

L'ASBL Lextra Lingua traite les données des utilisateurs pour permettre l'utilisation de la plateforme d'échange TALKIN. L'ASBL Lextra Lingua/TALKIN ne transmet pas d'informations à des tiers. Les données des interprètes disponibles ne sont fournies qu'aux collaborateurs de la police et de la Justice qui ont créé un profil sur la plateforme TALKIN. L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données. Pour ce faire, l'utilisateur ouvre son profil via le mot de passe. Un profil supprimé est irrémédiablement perdu. Des questions ou des plaintes peuvent être envoyées à l'adresse suivante : info@talkin.be. Il est également possible de s'adresser à l'autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be si les questions ou les plaintes ne sont pas traitées adéquatement.

Limitation de la responsabilité 

Hoewel de vzw Lextra Lingua een redelijke zorg heeft besteed aan de aanmaak van het internetplatform TALKIN, garandeert de vzw Lextra Lingua niet dat het internetplatform TALKIN zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, noch dat de informatie die erdoor bekomen wordt volledig, juist en up-to-date is. De vzw Lextra Lingua wijst er met aandrang op dat de informatie verkregen via het internetplatform TALKIN voor evolutie vatbaar is en raden de gebruiker aan om de toepasselijkheid, de volledigheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren. Voor zover de wet het toelaat, zal de vzw Lextra Lingua in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of indirect veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van het internetplatform TALKIN en in het bijzonder van de informatie die zich erin bevindt of die erdoor verkregen wordt. Het internetplatform TALKIN kan hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. De links naar sites en informatiebronnen van derden worden ter informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning van of aansluiting van de vzw Lextra Lingua bij deze sites en bronnen. De vzw Lextra Lingua controleert deze sites en informatiebronnen van derden en hun inhoud niet en bieden geen enkele waarborg en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan. De aansprakelijkheid van de vzw Lextra Lingua is in elk geval, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot de vervanging of reparatie van het internetplatform TALKIN.

 

Droit applicable et juridiction

Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à ces conditions d'utilisation ou en découlant relève de la compétence exclusive des tribunaux de Leuven (Louvain) (Belgique).

 

ASBL Lextra Lingua

Contact : 

E-mail: info@talkin.be -  info@lextra-lingua.be

Téléphone : +32477512481
http://lextra-lingua.be

ttp://www.lextra-lingua.be  Lextra Lingua vzw

  Numéro d'entreprise : 0847.409.024
  Date de début : 6 juillet 2012
  Dénomination sociale : Lextra Lingua, vereniging van en voor beëdigd vertalers en beëdigd tolken, dénomination en néerlandais, depuis le 11 juillet 2014
  Abréviation : Lextra-Lingua, dénomination en néerlandais, depuis le 11 juillet 2014
  Adresse du siège social : Diestsesteenweg 675 3010 Leuven, depuis le 24 mai 2013
  Numéro de téléphone : +32477512481
  Adresse éléctronique : info@lextra-lingua.be
  Adresse web : http://www.lextra-lingua.be/
  Type d'entreprise: Personne morale
  Forme juridique : Association sans but lucratif depuis le 6 juillet 2012 Nombre d'unités d'établissement (UE) : 1 

  CONDITIONS D'ABONNEMENT 

  ABONNEMENT ANNUEL 
  (vaut uniquement pour les interprètes)

  ABONNEMENT ANNUEL 
  - MEMBRES : €48 (membre de l'ASBL Lextra Lingua et de la CBTI)* 
  - NON MEMBRES: €48 + €17 frais d'administration pour non membres)*

  (La TVA n'est pas requise)
  * Nous fournissons une attestation pour votre déclaration d'impôts


  Numéro de compte bancaire :  BE799730 7453 4733
  Communication : "
  TALKIN 2018/2019"
                                                                                TUTORIELS                                                                          
  PRÉSENTATION
      https://www.youtube.com/watch?v=TkhiaCjH_QA&t=44s

  CRÉER UN PROFIL / AUTORITÉ REQUÉRANTE
      https://www.youtube.com/watch?v=IiMUasnpfBU&t=25s

  CRÉER UN PROFIL / INTERPRÈTE
      https://www.youtube.com/watch?v=24UeV6t6Wn8&t=21s

  INTRODUIRE DES DISPONIBILITÉS
      https://www.youtube.com/watch?v=FJg_3fqQj7c&t=17s

  CHANGER LE PROFIL / 
  AUTORITÉ REQUÉRANTE
      https://www.youtube.com/watch?v=Tuaj0LZibio&t=21s

  CHANGER LE PROFIL / INTERPRÈTE
      
  https://www.youtube.com/watch?v=yoBmp-XGZks 

  Odoo image and text block

  Tricks & tips


  MOET IK ONBESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?                  

  MOET IK ONBESCHIKBAARHEDEN INGEVEN?                  

  Vous saisissez une DISPONIBILITÉ

  Votre nom apparaîtra dans les résultats de recherche de par exemple un policier.

  Vous NE saisissez PAS de disponibilité :

  Votre nom n'apparaîtra PAS dans les résultats de recherche de par exemple un policier.


   

  COMMENT INTRODUIRE MES DISPONIBILITÉS ? 

  COMMENT UTILISER L'ÉCRAN "COMMENTAIRE" ?  

  Si vous saisissez une disponibilité, l'écran "Plus de détails sur une disponibilité/commentaires" apparaîtra. Ce que vous saisissez dans cet écran, apparaîtra dans les résultats de recherche


  QUELQUES TUYAUX
   
  Soyez aussi précis que possible. Le commentaire "Disponible" en lui-même ne permet pas au policier de savoir à quelle heure vous êtes disponible. Mieux vaut être précis, 
  par exemple : "Disponible de 9 h à 18 h".  -"Non disponible". Mêm si vous saisissez comme commentaire que vous n'êtes pas disponible, ce commentaire apparaîtra dans les résultats de recherche. Un policier qui ne lit pas votre commentaire pourrait par conséquent quand même vous appeler. 
  Conclusion : si vous n'êtes pas disponible, n'introduisez rien ! De toute façon, on ne vous appellera pas puisque vous n'apparaîtrez dans les résultats de recherche !

   

  - Indiquez votre VÉRITABLE disponibilité. Affirmer que vous êtes disponible alors que vous ne l'êtes pas, ne sert personne. 
  Par exemple: est-ce que vous êtes vraiment disponible 24 heures sur 24 ? 
  Sachez qu'il en va de la crédibilité de la plateforme et... de la vôtre.   

  DÉCLARATION DE MISSION  


  Pourquoi l'ASBL Lextra Lingua a créé TALKIN


  Wij, beëdigd tolken, zijn voor opdrachten grotendeels afhankelijk van politie en Justitie. We worden enkel opgeroepen wanneer zij ons nodig hebben. En soms worden we opgeroepen wanneer we helemaal niet beschikbaar zijn. Dat is het uitgangspunt van TALKIN: hoe kunnen we er voor zorgen dat we enerzijds geen opportuniteiten verloren zien gaan, maar dat we anderzijds niet opgeroepen worden wanneer het ons niet past. M.a.w.: door zelf onze beschikbaarheden te bepalen en te beheren, hebben we beter greep op wanneer we al dan niet willen werken. En hoeveel we verdienen.
  Vijf jaar lang hebben we gezocht, getest...
  Het resultaat is TALKIN, het interactieve internetplatform: beëdigd tolken kunnen hun beschikbaarheden ingeven en veranderen waar en wanneer ze willen. Op hun pc, laptop, tablet en gsm. Aan de hand daarvan kunnen politie en gerecht de tolken vinden die ze nodig hebben.
  Daarnaast wil TALKIN gemotiveerde beginnende beëdigd tolken een duwtje in de rug geven en hen meer kans geven om opgeroepen te worden.
  TALKIN staat open voor alle tolken, ongeacht of ze lid zijn vzw Lextra Lingua of niet, voor zover ze beëdigd zijn of als beëdigd tolk kunnen werken. 
  TALKIN wil ook voorkomen dat beëdigd vertalers die geen tolkwerk doen, ten onrechte opgeroepen worden.

   

  Pourquoi l'ASBL Lextra Lingua demande une cotisation pour TALKIN


  Lextra Lingua n'est pas une entreprise commerciale, mais une association qui défend les intérêts des interprètes et traducteurs assermentés. TALKIN s'inscrit dans cette philopshie. TALKIN n’est pas une entreprise commerciale non plus, mais offre un soutien aux interprètes assermentés. 
  Cependant le développement, la gestion et la mise à jour d’une plateforme coûtent de l’argent. Le prix d’abonnement sert à couvrir ces frais. On a opté consciemment pour un prix bas, de sorte que tous les interprètes assermentés peuvent utiliser TALKIN. Une année TALKIN coûte à peine une heure d'interprétation.
  Et s’il reste de l’argent après le paiement de tous les frais? L’ASBL veut utiliser cet argent éventuel pour l’organisation de formation permanente p.ex. accessible à tous les interprètes et traducteurs assermentés. De cette façon l’ASBL Lextra Lingua veut élargir les compétences et améliorer le professionnalisme des interprètes et traducteurs assermentés.
  UNE ANNÉE TALKIN = UNE HEURE DE TRAVAIL D'INTERPRÈTE.   
  DÉCLARATION DE MISSION