Wet gerechtskosten 

1/4/2019

Er is een nieuwe wet voor de gerechtskosten.  Voor alle duidelijkheid: deze wet dient niet om de tarieven te bepalen. Die worden bij koninklijk besluit en niet bij wet bepaald. Bovendien is het een kaderwet die verder zal dienen ingevuld te worden met KB’s.
 
Wat staat er in de wet?

De wet geeft eerst een aantal definities. Bijvoorbeeld: wat is een prestatieverlener (vertalers en tolken zijn geen deskundigen, maar prestatieverleners).  Wat zijn gerechtskosten? Enzovoorts.


Wat staat er nog in? De wet wil de verwerking van kostenstaten vergemakkelijken onder meer door taxatiediensten in te voeren. Zij zullen (onder meer) uw kostenstaat taxeren. Ze zullen bijvoorbeeld nagaan of uw kostenstaat overeenkomt met waarop u recht hebt. Zo zegt de wet bijvoorbeeld: “De verificatie van de kostenstaten voor wat betreft de overeenkomst tussen hetgeen werd geleverd, hetgeen werd gevraagd en hetgeen op de kostenstaat is vermeld”.

De wet zegt ook duidelijk: “De tolk stelt een maandelijkse kostenstaat op die alle prestaties inzake strafzaken van die maand omvat. Die kostenstaten worden ingediend bij het bevoegde taxatiebureau.” De wet zegt niets over de kostenstaat van de vertalers.


Is uw opdrachtgever het niet eens met het werk dat u geleverd hebt (bijvoorbeeld: hij vindt dat uw vertaling niet goed is of te laat is afgegeven), dan onderzoeken de taxatiebureaus bovendien of uw kostenstaat verminderd moet worden. Een vertaler/tolk die niet akkoord gaat met een vermindering van het bedrag op de kostenstaat heeft dertig dagen om daartegen in beroep te gaan.


Een vertaler/tolk die zonder “wettige reden” een opdracht weigert, kan worden geschorst of uit het register geschrapt worden door de minister, na een procedure waarin onder meer de “opmerkingen van de betrokkene” worden gehoord.


Bij de voorbereiding van dit artikel, vonden we in een verslag dat is opgemaakt tijdens de voorbereiding van het wetsontwerp: “Bovendien heeft de minister tijdens de eerste lezing aangegeven dat de in België gehanteerde tarieven voor het (simultaan)tolken minstens even hoog zijn als de tarieven die gebruikelijk zijn bij de Europese instellingen. De heer Van Hecke heeft echter de uurtarieven nagetrokken en heeft vastgesteld dat die bij de Europese instellingen 75 euro bedragen, tegenover 48,91 euro bij Justitie.”
 

Moet ik nu al een opleiding volgen om als beëdigd vertaler/tolk te kunnen blijven werken? 
 
Het hangt ervan af of je al dan niet voorlopig in het nationale register bent ingeschreven.

 

JE BENT WEL VOORLOPIG IN HET NATIONALE REGISTER INGESCHREVEN.

Dan heb je tot 30 november 2021 de tijd om je in te schrijven in het definitieve register. Om je in te schrijven, moet je het bewijs leveren dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, onder meer het bewijs van juridische kennis (1).

 
Twee opmerkingen:
- Het definitieve register is nog niet open, dus je kunt je dus nog niet registreren; het hoofd van het Nationale register kon ons niet zeggen wanneer het definitieve register opengaat;
- De einddatum is 30 november 2021, maar je moet natuurlijk niet op die deadline wachten.JE BENT NIET VOORLOPIG IN HET NATIONALE REGISTER INGESCHREVEN.

Dan heb je alleen toegang tot het definitieve register als je het bewijs levert dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, onder meer het bewijs van juridische kennis. Bovendien moet je wachten tot het definitieve register is geopend, wat nog niet het geval is.
 
Hieronder volgt een tabel aan de hand van twee situaties:  in het voorlopige register/NIET in het voorlopige register. We hebben er de voorwaarden aan toegevoegd waaronder je recht hebt op een vrijstelling.

WAT MOET IK DOEN?
SAMENVATTING
 
Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen
De opleiding volgen en het certificaat van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).
 

Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen
Gedeeltelijke vrijstelling (bij de opleidingsorganisatie) aanvragen, de opleiding volgen en het bewijs van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd, maken een gedeeltelijke of volledige vrijstelling mogelijk. De betreffende opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie (zie aanvraag- en inschrijvingsprocedures)(2).


Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen
Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register uiterlijk op 30-11-2021.
 N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gegeven geven recht op  een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).
 
Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen
Zo SNEL mogelijk een opleiding volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).
 
Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen

Vrijstelling aanvragen (bij de opleidingsorganisatie) en de opleiding zo snel mogelijk volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen worden gepubliceerd op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).
 
Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen

Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register  van zodra dit geopend is.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd,  geven recht op  een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).
 
We raden je aan niet te lang te wachten om je opname in het register te plannen. Als je voorlopig in het register bent ingeschreven, heb je iets meer tijd, maar de lijst van instellingen die opleidingen verzorgen is vrij beperkt (zie verder). Naarmate de datum van 30/11/2021 nadert, zal het waarschijnlijk steeds moeilijker worden om vrije plaatsen te vinden om je in te schrijven. Vergeet in ieder geval niet te controleren of je een vrijstelling hebt.
 
En tot slot: een wetswijziging op het nationale register ligt momenteel ter studie. Dit amendement is onder meer bedoeld om de voorlopige voorwaarden voor registratie te versoepelen.
 
Waar kan ik een erkende opleiding volgen?
Wil je opgenomen worden in het definitieve register, dan moet je een opleiding volgen. Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Vandaag bieden enkel KU Leuven, UCLouvain,   UGent en UMONS, erkende opleidingen aan. De juridische opleiding van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken zal binnenkort erkend worden.   
 
Erkende opleidingen BVT  

UCLouvain:  Rita Smeesters, téléphone : +32 (0)10 47 46 16, rita.smeesters@uclouvain.be
(lundis, mardis et jeudis); absente du 26/4/19 au 6/5/19 inclus
 
UGent:
http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken
http://www.vtc.ugent.be/navormingvertalen
 
UMONS: https://web.umons.ac.be/fti-eii/fr/formations/interpretation-en-contexte-juridique-milieu-judiciaire-et-secteur-des-demandes-dasile/
 

BKVT (Belgische Kamer van Vertalers en Tolken): de juridische opleiding wordt binnenkort erkend. De opleiding start in de loop van 2019 (het grootste deel zal gegeven worden onder de vorm van webinars). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de BKVT, genieten de leden van Lextra Lingua het verminderd tarief.
 
 
Zodra ze opgenomen zijn in het definitieve register, zullen BVT’s  ook een aantal uren bijscholing moeten volgen. De opname in het definitief register is geldig voor 6 jaar. Wij volgen voor u op welke activiteiten worden erkend als geldige bijscholing. (2) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten